Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami korzyści zdrowotne zielonych ziemniaków jest bardzo istotne. Możesz je zakupić w łatwy i szybki sposób, także online. Większość pośredników w grudniu przedłuża swoje obowiązkowe OC na rok kolejny.

Obowiązki pośrednika związane z ubezpieczeniem

Pośrednik ma obowiązek:

  • poinformować niezwłocznie stronę umowy o wszelkiego rodzaju zmianach w ubezpieczeniu,
  • do umowy pośrednictwa załączyć kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia – certyfikatu lub polisy,
  • natychmiast poinformować stronę umowy o tym, że zawarło się nową umowę o ubezpieczenie.

Jeżeli tego nie zrobimy to strona umowy pośrednika ma prawo, aby umowę wypowiedzieć natychmiastowo, czyli z natychmiastowym skutkiem, jeżeli w formie pisemnej wezwie ona do przedłożenia kopii dokumentu dotyczącego ubezpieczenia i w przeciągu siedmiu dni nie otrzyma jej.

Czy trzeba się ubezpieczyć?

Bardzo ważną rzeczą jest, żeby się ubezpieczyć, dlatego, że:

  • jeżeli nie ma się tego ubezpieczenia to może grozić nam kara wynosząca do 20 000 złotych, która nałożona zostaje przez inspektorów wojewódzkich Inspekcji Handlowej w drodze administracyjnej decyzji,
  • jest ono wymagane przez przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • jest możliwość wypowiedzenia umowy pośrednictwa z natychmiastowym skutkiem jako dodatkowa sankcja spowodowana nieprzedłożeniem kopii dokumentu ubezpieczenia klientowi w przeciągu siedmiu dni,
  • ubezpieczenie to zapewnia nam ochronę oraz bezpieczeństwo działania, a także finansową ochronę w razie różnych okoliczności nieprzewidzianych, które mogą być spowodowane działaniem bezpośrednim pośrednika lub osób, które wykonują czynności pośrednictwa pod jego nadzorowaniem.

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest obowiązkowe dla pośrednika w obrocie nieruchomościami.